top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi

Elektrik Enerjisinin Kesintisiz Temini Hakkında Kamu İhale Kurulu Görüşü


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) kapsamında elektrik enerjisi alımı ihaleleri gerçekleştirilmektedir.


Uygulamada bazı idareler tarafından bu ihalelerin sadece aktif enerji bedeli üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği durumlar ortaya çıkmaktadır. Nihai olarak faturalandırılan birim enerji bedeline dâhil olan vergi, fon ve diğer kalemlerin ise ayrıca yükleniciye ödeneceğine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.


Ancak bu durum, sözleşme aşamasında fiyat farkı hesabının yapılmasında uyuşmazlıklara sebep olmaktadır.


Bunun yanı sıra, elektrik enerjisi alımı ihalesinin iptali veya sözleşmesinin feshi durumunda ihtiyacın doğrudan temin ile sağlanıp sağlanmayacağı konusunda da belirsizlik yaşanmaktadır.


Aktarılan hususlara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu’ndan (“Kurum”) görüş talep edilmesine üzerine, 22.06.2022 tarihli ve 2022/DK.D-230 numaralı karar yayımlanmıştır.


Elektrik Enerjisi Alım İhalelerinde Birim Fiyat Nasıl Alınmalıdır?


Elektrik enerjisi alım ihalelerinde birim fiyatın; tüm maliyet unsurları dâhil olacak şekilde (piyasa takas fiyatı, yenilenebilir enerji destekleme mekanizması, KDV hariç tüm vergi ve fon payları ile dağıtım bedeli vb.) alınması gerekmektedir. Başka bir deyişle, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınarak birim fiyatın hesaplanması gerekmektedir.


İdarenin mali yükümlülüklere ilişkin muafiyetlerinin bulunması durumunda bu muafiyet/muafiyetlere Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer verilmesi gerekmektedir.


Elektrik Enerjisi Alımı Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılabilir mi?


Elektrik enerjisi alımı ihalesinin iptal edilmesi veya sözleşmesinin feshi durumunda elektrik enerjisi ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler ile ilgili mevzuat esas alınarak doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir. Bu durumda idarece yeni ihale sürecindeki ihale ilan süresi ile tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin süreler dikkate alınacaktır.


Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

Deniz KARADUMAN

Comments


bottom of page