top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler


18 Mayıs 2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete’ de Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik, 28.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 28.05.2022 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.


Bazı İhale Usullerinde Elektronik İhale Yapılma Zorunluluğu Getirilmiştir.


1 Ağustos 2022 tarihi sonrasında ilan edilmiş olmak kaydıyla; açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerin elektronik ihale olarak yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


3 Ekim 2022 tarihi sonrasında ilan edilmiş olmak ya da duyurulmak kaydıyla; 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerin elektronik ihale olarak yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


Kamu İhale Kurumu, Elektronik İhale Zorunluluğunu 02.01.2023 Tarihine Kadar Ertelemeye Yetkili Kılınmıştır.


Kamu İhale Kurumu, yukarıda belirtilen tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 02.01.2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkili kılınmıştır.


KİK021.1B/EKAP Numaralı Belgenin İsteklilerce Verileceği Tarih İdarece Tayin Edilecektir.


İsteklilerce verilecek KİK021.1B/EKAP numaralı belge (Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması.) formunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte istekliler, bu belgeleri idarece belirlenecek tarihe kadar sunulabilecektir.


Av. Zülal Bulut

Av. Zeynep Uluca

Alp Satıbeşe

127 görüntüleme0 yorum
bottom of page