top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Geçici Kefalet Senedinin Yalnızca Sigorta Acentesi Tarafından İmzalanması

Güncelleme tarihi: 5 Şub


Geçici Kefalet Senedinin Yalnızca Sigorta Acentesi Tarafından İmzalanması
Geçici Kefalet Senedinin Yalnızca Sigorta Acentesi Tarafından İmzalanması

Geçici Kefalet Senedinin Yalnızca Sigorta Acentesi Tarafından İmzalanması Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedeni midir?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan tanıma göre[1], sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de teminat mektubu olarak kabul edilmektedir.


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesine göre;[2]teminat mektuplarının, Yönetmelik ekinde yer alan standart formlara uygun olarak düzenlemesi zorunludur. Zira aynı maddede standart forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının, geçerli kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.


İşbu yönetmelik ekinde yer alan “Geçici Kefalet Senedi” standart formu incelendiğinde, standart formunun imza kısmında “sigorta şirketinin ticaret unvanı, varsa sigorta acentesinin adı, sigorta şirketi/acentesi yetkililerinin isim, unvan ve imzası” ibarelerinin yer aldığı, görülmektedir. Bu halde, geçici kefalet senedi standart formunda yer alan ibarelerde, sigorta şirketi ile birlikte acentenin unvanına da yer verilmiş ise; geçici kefalet senedinde hem sigorta şirketinin hem de acentenin imzasının bulunması gerekmektedir.


Dolayısıyla geçici kefalet senedinin imza kısmının, sadece acentenin imza ve unvanını içermesi halinde, istekli tarafından sunulan geçici kefalet senedinin standart forma uygun şekilde düzenlenmediği kabul edilecektir. Bu halde, isteklinin teklifi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 10.02.2021 tarih ve 2021/UY.I-332 sayılı kararında; belgenin imza kısmında her iki şirket isminin de belirtilmesine rağmen; sadece acentenin imza ve unvanını içeren kaşenin bulunması durumunda, geçici kefalet senedinin standart forma uygun şekilde düzenlenmediği sonucuna varılmıştır ve isteklin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.


Sonuç olarak, geçici kefalet senedinin imza kısmında sadece acentenin imza ve unvanını içermesi halinde, istekli tarafından sunulan geçici kefalet senedinin standart forma uygun şekilde düzenlenmediği kabul edilecektir. Bu nedenle de standart forma uygun olmayan geçici kefalet senedi sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Av. Zülal Bulut

[1] “…Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini ifade eder.” [2] “… (4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir…

Comments


bottom of page