top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İş Yönetme Belgesi Düzenlenme ŞartlarıMühendis/Mimar Olma Şartının Sağlanması ve İş Tutarının Belirlenmesine İlişkin Düzenleyici Kurul Kararıİş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde; iş yönetme belgesi düzenlenme şartlarına ilişkin uygulamada oluşan tereddütlerin giderilmesi adına Kamu İhale Kurumu tarafından 21.09.2022 tarihli ve 2022/DK.D-337 sayılı Kurul kararı yayımlanmıştır[1].


Yönetim Kuruluna İş Yönetme Belgesi Düzenlenebilmesi İçin Benzer İşe İlişkin Alanda Mühendis Olma Şartı Bulunmakta mıdır?


Yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanda mühendis olma şartı bulunmamaktadır.


Yönetim kurulu üyelerinin veya yönetim kurulu başkanının mühendis veya mimar olması yeterlidir.


Yapım İşi Sözleşmesinin Başından Sonuna Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerine Düzenlenecek Belge Tutarı Nasıl Belirlenir?


Bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna görev yapan yönetim kurulu üyelerine düzenlenecek belgenin tutarı belirlenirken sözleşme kapsamında yönetilen iş tutarının eş zamanlı olarak görev yapan mühendis veya mimar olan yönetim kurulu üye sayısına bölünerek tespit edilmesi gerekmektedir.


Bu belirleme yapılırken, mühendis veya mimar olmayan yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınmaz.


Yönetim kurulu başkanı için belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde yönetilen iş tutarının tamamı üzerinden iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerekir.


Deniz Karaduman[1] Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page