top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Aritmetik Hata Nedir? Teklifte Aritmetik Hatanın Sonuçları Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Aritmetik Hata Nedir? Teklifte Aritmetik Hatanın Sonuçları Nelerdir?
Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Aritmetik Hata

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesi uyarınca birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı inceleneceği söz konusu inceleme sonucunda birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.


Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5. maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır (...)


16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” hükmünü amirdir.


Mevzuat gereği aritmetik hata birim fiyat teklif cetvelinde bulunan çarpım ve toplamlarda hata olması durumu olarak nitelendirilmiştir.


Ancak teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında bulunan hata/farklılıklar eğer;


  • Yazılımdan kaynaklı yuvarlama nedeniyle oluşmuş olması,

  • Oluşan hatanın toplam teklif fiyatının ‰1’ine eşit veya daha az olması,

  • İhalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi,


şartlarını karşılıyor ise Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca aritmetik hata olarak değerlendirilmeyeceği ve isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği öngörülmüştür.Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Aritmetik Hata Nedir? Teklifte Aritmetik Hatanın Sonuçları Nelerdir?

1.105 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page