top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu Kurumlarına İhtiyaçlarını Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı ile Karşılama Zorunluluğu Getirildi

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Kamu Kurumlarına İhtiyaçlarını Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı ile Karşılama Zorunluluğu Getirildi
Kamu Kurumlarına İhtiyaçlarını Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı ile Karşılama Zorunluluğu Getirildi

Cumhurbaşkanı tarafından 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi dayanak gösterilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Karşılanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.


Söz konusu karar ile


  • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Bakanlıklar…),

  • Özel Bütçeli İdarelerinin (Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri…) ve

  • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının (RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, KİK…)


Devlet Malzeme Ofisi statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek olanları Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temin etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.


Bu kapsamda konuya ilişkin özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecekte yapılacak düzenlemeler takip edilerek, belirlenecek usul ve esaslar neticesinde gerçekleşecek değişikliklere karşı hazırlıklı olunması gerektiği görüşündeyiz.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page