top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında DMO Alımları


Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında DMO Alımları

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Genelge’ de her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için kamu kaynaklarının maksadına uygun olarak tasarruf prensiplerine riayet edilmesi bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir.


Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi (“DMO”) tarafından söz konusu genelgenin uygulanması ile ilgili olarak müşteri kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yapacakları alımlarda aşağıdaki hususlara dikkat edileceği duyurulmuştur:[1]


  • Müşteri kurum ve kuruluşlarının, DMO’dan mal ve hizmet alımlarına ilişkin taleplerinin Genelge kapsamında karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin değerlendirmeyi kendilerinin yapacağı düzenlenmiştir. DMO’nun resmî web sitesinde yayımlanan taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edileceği ifade edilmiştir.

  • Genelge’nin yayımlandığı 17 Mayıs 2024 tarihi itibariyle sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarına yönelik taleplerin gözden geçirileceği; genelge kapsamında karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin yazılı teyitlerinin alınacağı kararlaştırılmıştır. Taleplerin yazılı teyitlerinin alınmaması halinde taleplerin iade edileceği ifade edilmiştir.

  • Müşteri kurum ve kuruluş taleplerinin toplulaştırılarak tedarik edilmesine imkân varsa, bu yöntemin kullanılacağı ifade edilmiştir.

  • Genelgede belirtilen haller haricinde 3 yıl süre ile taşıt edinimi yapılamayacağından, müşteri kurum ve kuruluşların taşıt edimine ilişkin acil ve zorunlu gördüğü hususlarda, değerlendirmeyi kendilerinin yapacağı ifade edilmiştir. DMO resmî web sitesinde yayımlanan taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edilebileceği ifade edilmiştir.

  • Müşteri kurum ve kuruluşlarının taşıt alım ve kiralama süreçlerinde yabancı menşeili taşıt kullanılmayacağına ilişkin alınan tedbirler göz önünde bulundurulacaktır.

  • DMO ile TOGG arasında imzalanan Taşıt Alım Garantisi Protokolü gereğince, TOGG alımlarının gerçekleştirilmesine ağırlık verilecektir.

  • Genelgede zorunlu haller haricinde 3 yıl süre ile büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alım taleplerinin karşılanmayacağı düzenlendiğinden, müşteri kurum ve kuruluşların bu taleplerine ilişkin zorunlu hallere yönelik değerlendirmeyi kendilerinin yapacağı ifade edilmiştir. DMO resmî web sitesinde yayımlanan taahhütnamelerin alınmasının ardından alım süreçlerine devam edilebileceği ifade edilmiştir.


Ofis tarafından gerçekleştirilen alımlarda genelge kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda süreç işletilecektir.


Av. Zülal BULUT

Umay Helin ORUÇ
[1] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page