top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kamu İhaleleri

Kamu İhalelerinde Uygulanacak Tedbirler BelirlendiKamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kamu İhalelerinde Uygulanacak Tedbirler Belirlendi
Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kamu İhaleleri

Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi[1] (“Genelge”) 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Genelge kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi veya istisna kapsamında gerçekleştireceği alım ve ihalelerinde kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması ile kamu harcamalarında tasarrufun sağlanması amacıyla uygulanacak tedbirler belirlenmiştir.


Buna göre:


  • İhale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dâhil edilmeyecektir.

  • Yapılacak alımlarda ölçek ekonomisi kullanılarak daha düşük maliyetlerle temini amacıyla ortak alım yoluyla tedarik yaygınlaştırılacaktır.

  • 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacaktır.

  • 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacaktır.

  • Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

  • Zorunlu haller hariç olmak üzere 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alımı yapılmayacaktır.

  • Doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri kapsamında tedarik sağlanacaktır.

  • Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacaktır. Hizmet alımı suretiyle sağlanan personel servis hizmeti sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecektir.

  • Toplu taşıma olmayan yerlerde sağlanacak personel servis hizmetinde bu hizmetten fiilen yararlanan kişi sayısı araç kapasitesinin %70’inin altında ise ilgili hatta servis sunumu yapılmayacaktır. İhale şartnamelerinde model yılı yeni araçlar yerine model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.


Ayrıca, 17.05.2024 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek ve Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecektir. 


Av. Deniz KARADUMAN

Bensu BAHADIR


[1] Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Comentarios


bottom of page