top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesi Kapsamında Sanayi İşbirliği Projeleri ve TCMB Yapım İhalelerinde Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 7. Maddesi Kapsamında Sanayi İşbirliği Projeleri ve TCMB Yapım İhalelerinde Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

11 Mayıs 2024 Tarihli ve 32543 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 8444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[1] ve 8445 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[2] ile, sanayi işbirliği projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/b maddesi kapsamında yapılan yapım ihalelerinde, artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı uygulamalarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.


8444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi mümkün hale gelmiştir. Kararda, hangi sözleşmeler bakımından fiyat farkı ve süre uzatımı tanınmasının mümkün olduğuna 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun geçici 7’nci maddesinde belirlenen şartların taşınıp taşınmadığına göre karar verileceği ifade edilmiştir.


8445 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ve 01.03.2023 tarihinden önce ihale edilen yapım işlerinden, 28.12.2023 tarihi itibariyle devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde; 01.01.2024-21.12.2024 tarihine kadar (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi mümkün hale gelmiştir.


Getirilen düzenlemeler gereğince, artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı uygulamalarında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 7’nci Maddesinin[3] Uygulanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınacaktır.


Maddelerin düzenleniş biçiminden de anlaşıldığı üzere, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi idarenin takdir hakkı kapsamındadır.


Süre uzatımı talep eden yüklenicilerin, 11.05.2024 tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak idareye başvurusu yapması zorunludur. Süre uzatımı 6 ayı geçmeyecek şekilde verilecektir.


Söz konusu Kararlar, 11 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Av. Deniz KARADUMAN

Bensu BAHADIR
[1] 8444 sayılı Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

[2] 8445 sayılı Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

[3] Geçici madde 7’ye ilişkin detaylı blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


コメント


bottom of page