top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

İhalelere Katılımda Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların Kullanılması

Kamu İhale Kurulu’nun 25.04.2024 tarih 2024/DK.D-77 sayılı DK Kararı


Kamu İhale Kurulu’nun 25.04.2024 tarih 2024/DK.D-77 sayılı DK Kararı
İhalelere Katılımda Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların Kullanılması

Kamu İhale Kurulu (“Kurum”), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve ekonomik ve malî yeterliklere ilişkin belgeler kapsamında, bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde sunulacak bilançolara ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla 25.04.2024 tarih ve 2024/DK.D-77 sayılı düzenleyici kurul kararı (“Karar”) almıştır. Karar, Kurum’un web sitesinde 29.04.2024 tarihinde yayımlanmıştır.[1]


Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Vergi Usul Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılması uygulaması başlamıştır.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, enflasyon düzeltmesi yapmakla sorumlu olan mükelleflerin mali tablolarından yalnızca bilançolar düzeltmeye tabi tutulmuştur.


Söz konusu kararda, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde ekonomik ve malî yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi aday veya isteklilerin sadece enflasyon düzeltmesi yapılan bilançolarını sunması gerektiği belirtilmiştir.


İdarelerin ise bilanço oranlarının hesaplanmasında, enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço veya eşdeğer belgelerdeki tutarları esas alması gerektiği belirtilmiştir.  


Sonuç olarak, ekonomik ve malî yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde aday veya istekli olacak kişilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığına dikkat etmesi ve ihaleye katılımda enflasyon düzeltmesinin uygulandığı bilançolarını sunması önem arz etmektedir.


Aksi takdirde, aday veya isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gündeme gelebilecektir.


Av. Zülal BULUT

Bensu BAHADIR[1] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page