top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Mevzuatında Yeni Düzenlemeler


Kamu İhale Mevzuatında Yeni Düzenlemeler
Kamu İhale Mevzuatında Yeni Düzenlemeler


Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Yeşil Çimento

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonunun Desteklenmesi


Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.


İklim krizinin önüne geçmek amacıyla imzalanan Uluslararası Paris Anlaşması 22.04.2016 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmış; iklim politikalarını karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır. 


Kamu ihale sözleşmeleri kapsamında yapılan işlerde düşük karbon emisyonuna sahip malzemelerin kullanılmasını teşvik etmek ve yapım işi ile mal alımı ihalelerinde kullanılacak malzemelerin sınırlarını belirlemek amacıyla düzenlenen “Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 16.03.2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  


Tebliğ’de Belirlenen Sınırlamalar Nedir?

Tebliğ ile, CEM I-Portland çimentosu[1] yerine daha avantajlı özelliklere sahip yeşil çimentoların[2] kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.


Tebliğ’e göre:


  • 01.01.2025-31.12.2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak belirlenmiştir.

  • 01.01.2030 tarihinden itibaren ise kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,75 olarak belirlenmiştir.


Tebliğ hükümleri 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.


[1] CEM I-Portland çimentosu: İçeriğinde en az %95 oranında klinker ve en fazla %5 mineral katkı içeren geleneksel portland çimentosunu ifade etmektedir.

[2] Yeşil çimentolar: CEM I-Portland çimentosu haricinde TS EN 197-1 standardında yer alan ve/veya içeriğinde %95’ten daha az klinker ve %5’ten daha fazla mineral katkı içeren ve içeriğine eklenen (kalker, silis dumanı, uçucu kül, puzolan ve benzeri) mineral katkılara göre kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan çimentolarını ifade etmektedir. 


 

Temin veya Teyit Edilemeyen Belgelerin EKAP’a Yüklenmesi


17.03.2024 Tarihinden İtibaren Geçerli DeğişikliklerTemin veya Teyit Edilemeyen Belgelerin EKAP’a Yüklenmesi  17.03.2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Değişiklikler

Kamu İhale Kurumu’nun resmî web sitesinde yayımlanan 15.03.2024 tarihli duyuru[1] ile 17.03.2024 tarihinden itibaren temini veya teyidi resmi makamlar ve resmi makamlara ait internet sayfaları üzerinden sağlanamayan belgelerin; EKAP’a kayıtlı gerçek/ tüzel kişiler tarafından kullanıcı sayfalarına yüklenebileceği belirtilmiştir.

               

Buna göre, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeler Kamu İhale Mevzuatında belirtilen belgelerin sunuluş usul ve esaslarına uygun olarak[2] EKAP’a yüklenebilecektir.


İsteklilerin uygulaması gereken işlemlere ilişkin Kılavuz[3],  15.03.2024 tarihli duyuru ile yayımlanmış; isteklilerin belge yükleme ve görüntülemesine ilişkin adımlar açıklanmıştır.


[1] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Belgelerin okunaklı olması; belgeye ait, tür, düzenleyen kurum/kuruluş, ad, tarih ve sayı, imza vb. belge özelliğine göre ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin sisteme girilmesi gerekmektedir.

[3] Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.


 

İhalelerde Elektronik Kesin Teminat Mektubu Sunulması 08.04.2024 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olacakİhalelerde Elektronik Kesin Teminat Mektubu Sunulması 08.04.2024 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olacak
Elektronik Kesin Teminat Mektubu

Kamu İhale Kurumu’nun resmî web sitesinde yayımlanan 22.01.2024 tarihli duyuru[1] ile kesin teminat mektuplarının elektronik olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik EKAP güncellemelerinin devreye alındığı belirtilmiştir.  


Kamu İhale Kurumu’nun resmî web sitesinde yayımlanan 15.03.2024 tarihli duyuru[2] ile kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulması zorunlu hale getirilmiştir.


Bu kapsamda, ihale ilanı veya duyurusu 08.04.2024 ve sonrasında olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan ihalelerde sunulacak kesin teminat mektuplarının elektronik olarak verilmesi zorunlu olacaktır.


Elektronik Kesin Teminat Mektupları Nasıl Sunulur?


İhale üzerinde bırakılan isteklilerin elektronik kesin teminat mektubu sunabilmesi için yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:


  1. EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin ihale kayıt numarası seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.

  2. Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.

  3. “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo”da Referans Numarasına yer verilmelidir.

İsteklilerin uygulaması gereken işlemlere ilişkin Kılavuz[3], 22.01.2024 tarihli duyuru ile yayımlanmış; isteklilerin EKAP üzerinden elektronik teminat mektubu sunmasına ilişkin adımlar açıklanmıştır.


[1] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

[3] Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. 


 

Av.Deniz Karaduman

Bensu Bahadır

Comentários


bottom of page