top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Konusu Ödemenin TL Cinsinden Yapılması Zorunluluğu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.


Anılan tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.


Taşıt Satış Sözleşmeleri Dışındaki Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yerine Getirilmesi Zorunlu Hale Gelmiştir.


Tebliğ ile yapılan değişiklikle birlikte, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir. Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin ise Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur. Diğer bir deyişle, bedeli döviz cinsinden belirlenen taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödemenin TL ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu işlemlerde alıcıların ödemelerini Türk lirası üzerinden yapması, satıcıların ise Türk parası cinsinden yapılan ödemeyi kabul etmeleri ayrı ayrı zorunlu hale getirilmiştir.


1567 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi; “Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üç bin Türk Lirasından yirmi beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.” düzenlemesini haizdir. Menkul satış sözleşmelerinde (taşıt satış sözleşmeleri hariç) ödeme yükümlülüklerinin döviz ile yerine getirilmesi halinde, sözleşmenin tarafları idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.


Yapılan değişiklik taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu ise değiştirmemektedir. Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunludur.


Av. Efecan Çevik

Tuğçe Koyuncu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page