top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Portföy Yönetim Şirketleri Personel ve Lisanslama Değişiklikleri

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

Portföy Yönetim Şirketlerinde Yönetici Yardımcısı ve Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Lisanslama Zorunluluğuna İlişkin Değişiklikler


Portföy Yönetim Şirketlerinde Yönetici Yardımcısı ve Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Lisanslama Zorunluluğuna İlişkin Değişiklikler

“Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.e)” 28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[1].


Hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürüteceği değişiklik Tebliği ile Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin (“Tebliğ”) “Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar” başlıklı 20. maddesinde portföy yönetim şirketleri yönetici ve personellerinin istihdamına ilişkin hususlarda değişiklik yapılmıştır.


Portföy Yönetim Şirketlerinde Çalışan Personelin Nitelikleri ve İstihdam Edilme Şekline İlişkin Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?


Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin Şirket bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, Şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilmek zorundadır.


Tebliğ’de yapılan değişiklik ile şirket bünyesinde oluşturulması gereken birimlerde görev yapacak olan ihtisas personelinin, tam zamanlı olarak ve münhasıran ilgili görev için istihdam edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.


Ayrıca, portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personelin, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip olması zorunlu tutulmuştur. Portföy yönetici yardımcısının, en fazla 3 yıl çalıştırılabileceği düzenlenmiştir. Ancak, portföy yöneticiliği için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan lisansların[2] edinilmesi halinde bu sürenin 5 yıla kadar uzayabileceği hükme bağlanmıştır.


Yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği şirketler tarafından getirilen düzenlemeye 30.06.2024 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.


Av. Deniz KARADUMAN

Bensu Bahadır[1] Tebliği tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. [2] SPK’nın “Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler” başlıklı tablosunda portföy yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)” lisanslarına sahip olması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.

Comments


bottom of page