top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 4 Şub


Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Hizmet Başı İşlem Puanları ve Tanıya Dayalı İşlem Puanlarında Artış Yapılmıştır.


Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan 08.02.2022 tarihli Değişiklikler[1] ile Tebliğ ekinde yer alan aşağıdaki listeler güncellenmiştir;


  • Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (Ek-2/A),

  • Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (Ek-2/B)

  • Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (Ek-2/C),

  • Diş Tedavileri Puan Listesi (Ek-2/Ç)


Aynı tarihte Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. [2]


Güncellenen listeler doğrultusunda, Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (Ek-2/B)’de yer alan ‘8.Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi işlemleri’ ile ‘9.Laboratuvar İşlemleri’ puanlarında artış olduğu görülmüştür.


Puanlarda yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler 08.02.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Güncellenen SUT Puanlarının Hizmet Alım İhalelerine Etkisi Nedir?


SUT Puanlarında yapılan değişikliklerin, ihalesi gerçekleştirilecek olan hizmet alımlarına uygulanıp uygulanmayacağı, hizmet sunucuları açısından sektörde en çok tartışılan konulardan biridir.


Bu hususta öncelikle, hizmet sunucularının ihale öncesi, ihale dokümanlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.


  • İhale dokümanlarında, SUT’ta yapılacak değişikliklerden yararlanılabileceği yönünde bir hüküm varsa; güncel SUT puanlarından yararlanılabilecektir. Ancak bu durumda da dokümanda yer alan uygulama tarihleri ile SUT değişikliklerinin yürürlük tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Bununla birlikte, ihale dokümanında SUT’tan kaynaklı fiyat farkı alınabileceğine yönelik bir düzenleme yahut SUT ’ta yapılacak değişikliklerden yararlanılabileceği yönünde bir hüküm yoksa, bu yönde zeyilname talep etmeleri gerekmektedir.


Bir Sözleşme İçerisindeki Yükleniciler SUT’taki Değişikliklerden Yararlanabilecek midir?


İhale dokümanında ve sözleşmesinde SUT’ta yapılacak değişikliklerden yararlanılabileceği yönünde bir hüküm bulunmayan ve halihazırda işin ifasına devam eden yükleniciler, sözleşme makamı idarelere yazılı başvuru yaparak ve gerekli ihtirazi kayıt şerhlerini düşerek, hukuki başvuru yollarını deneyebilecektir.


Av. Öykü Şanlı

Av. Zülal Bulut


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-1.pdf [2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-2.pdf

Comments


bottom of page