top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Devrede

Güncelleme tarihi: 4 Şub


Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu
Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu İşbirliğiyle Devreye Alınmıştır.


Kamu İhale Kurumu tarafından 01 Eylül 2021 tarihinde, Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nun devreye alındığına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.


Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’nci maddesinde; “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından da EKAP’a aktarılabileceği” düzenlenmiştir.


Bu düzenleme kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 01/09/2021 tarihinde devreye alınmıştır.


Takasbank, ana sözleşmesi uyarınca, ilgili mevzuat çerçevesinde takas ve saklama hizmetlerinin yanında, her türlü iktisadi faaliyet ve finansal hizmetleri gerçekleştirmeye yetkilidir.


Bu kapsamda, Takasbank tarafından Kamu İhale Kurumu işbirliğiyle hizmete alınan, “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” ile, geçici teminat mektuplarının elektronik olarak kabulüne, raporlanmasına, iade, tazmin ve vade uzatma taleplerinin iletilmesine imkan sağlanmış olacaktır.


İstekliler tarafından Takasbank üzerinden elektronik geçici teminat mektubu sunulabilmesi için şu adımlar izlenmelidir:


  • EKAP’ta kullanıcı sayfasından teklif verilecek ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.

  • Geçici teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik geçici teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.

  • Banka tarafından elektronik geçici teminat mektubu düzenlendikten sonra, teklif hazırlanması aşamasında Referans Numarası, ilgisine göre; (elektronik ihalelerde) Katılım ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda, (elektronik olmayan ihalelerde) Sunulmayacak Belgeler Tablosunda belirtilmelidir.


Ayrıca duyuruda, geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, mektubu düzenleyen banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’ a iletildiği mevcut uygulamanın da ayrıca devam edeceği belirtilmiştir.


Av. Zülal Bulut

79 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page