top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Tarihleri Belli Oldu


Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Tarihleri Belli Oldu
Veri Sorumluları Sicili

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.07.2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı ile veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihler Resmi Gazete'de ilan edildi. 


Bu karara göre;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler için kayıt başlangıç tarihi 01.10.2018 olup 30.09.2019 tarihine kadar 

 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler için kayıt başlangıç tarihi 01.10.2018 olup 30.09.2019 tarihine kadar 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler için kayıt başlangıç tarihi 01.01.2019 olup 31.03.2020 tarihine kadar 

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için kayıt başlangıç tarihi 01.04.2019 olup 30.06.2020 tarihine kadarVeri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. 


Bu kararda belirtilen veri sorumluları kişilerin, başlangıç tarihinden itibaren yukarda belirtilen son kayıt tarihine kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Siciline kayıtlarını yaptırmak zorundadır. 


Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma ve bildirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. Ayrıca bu kayıt yaptırma ve bildirme zorunluluğuna aykırı eylemin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır. 


Veri Sorumluları Siciline Nasıl Kayıt Olunur? 


Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak için başvuru; 


 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürebilgilerini içeren bir bildirim ile Kişisel Verileri Korunma Kurumuna yapılacaktır. 


Ayrıca yukarıda listelenen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin derhal Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Tarihleri Belli Oldu

Comments


bottom of page