top of page

Vergi
Hukuku

KılıçÇaylı&Partners, müvekkillerine vergi hukuku mevzuatında güncel değişiklikleri bildirmekte, danışmanlık hizmetleri sunarak hukuki ihtilafların ortaya çıkması riskini önceden asgariye indirmek konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerimizin vergi hukukuna ilişkin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktayız.

İlgili Yazılar:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 

Önleyici tedbirler
Maliye Bakanlığı’nın vergisel denetimleri sebebiyle, defter kayıtlarını hukuki denetimden geçirerek ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit etmekte ve vergi dairelerinin mükelleflere tahakkuk ettikleri vergi miktarlarında meydana gelen hataların tespitini sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 

Uyuşmazlık çözümü
Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflara dair yargılama süreçlerinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, KılıçÇaylı&Partners’da müvekkillerin vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçlarına ilişkin davaları takip edilmektedir.

Düzeltme ve şikayet başvuruları

Ekibimiz, hukuka aykırı vergi uygulamalarına karşı vergi dairesine düzeltme başvuruları yapılması ve vergi dairesinin kararına karşı Maliye Bakanlığı’na şikayet başvurusu yapılması süreçlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Bu süreçler sonucunda, müvekkillerimiz adına ilgili kararlar aleyhine davaların açılması ve yargılama boyunca müvekkillerin temsili hizmetleri sunulmaktadır.

bottom of page