top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

4735 sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesinin Uygulanması

4735 sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 07.02.2024 Tarih 2024/DK.D-27 Sayılı Karar4735 sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 07.02.2024 Tarih 2024/DK.D-27 Sayılı Karar
4735 sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddesinin Uygulanması


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin Geçici 7. Madde eklenmişti. Yeni eklenen hükmü takiben, 16 Ocak 2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (“Esaslar”) yayımlanarak yürürlüğe girmişti.[1]


Kamu İhale Kurulu tarafından Esasların uygulanmasına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla 07.02.2024 tarihli ve 2024/DK.D-27 sayılı düzenleyici kurul kararı (“Karar”) alınmıştır.[2]


Karara göre:


  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların uygulanması hakkında görüş talep edilen konular ile ilgili alınan kurul kararların, uygun düştüğü ölçüde geçici 7’nci maddenin uygulanmasında da geçerli olacaktır.

  • İhale ilanı ile dokümanında (İdari Şartname) belirlenmiş ihale tarihi 01.03.2023 tarihinden önceki bir tarih olan ve EKAP’ta yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle 01.03.2023 tarihine veya anılan tarihten sonraya ertelenen işlerin Esaslar kapsamında olduğu kabul edilmiştir.  


Bu işler için Esaslara göre yapılacak artırımlı fiyat farkı hesabında, temel endeks olarak ihale ilanı ve dokümanında (İdari Şartname) belirlenmiş olan ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks esas alınacaktır.


Av. Zülal BULUT

Bensu BAHADIR
[1] Esasların tam metnine buradan, konuya ilişkin blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Düzenleyici kurul kararına ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Bình luận


bottom of page