top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler


09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de "Dernekler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Söz konusu Dernekler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir.

  • Dernek kuruluşlarında ibraz edilmesi gereken tüzük sayısı ikiden bire düşürülmüştür.

  • Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterlerin ise İçişleri Bakanlığınca oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabileceği düzenlenmiştir.

  • Büyük Defterin onaylatılması zorunlu olmadığı düzenlenmiş ve tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarılmıştır.

  • Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması şartı getirilmiştir.

  • Ayni bağış alındı belgeleri yönetmelik ekinde belirtilen bilgileri içermek koşuluyla İçişleri Bakanlığınca oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilecektir. Düzenlenen bu belgeler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün elektronik sisteminde muhafaza edileceği düzenlenmiştir.

  • Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerler kapsama alınarak dernek eklentisi olarak tanımlanmıştır.

  • Yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir.

  • Yönetmelikte yer alan “Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi” detaylandırılarak beyanname formatında yeniden düzenlenmiştir. Bu beyannamenin verilmemesi halinde idari para cezası kesileceği düzenlenmiştir.

09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin Bilirkişi Görevlendirilmesi, Bilirkişinin Sorumluluğu ve Bilirkişi Raporu başlıklı 19, 20 ve 21. maddelerinin 01.01.2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılacağı düzenlenmiştir.


Tahir Eren Değer

61 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page