top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Kurumuna Ödenen İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri İade Alınabilir mi?

Güncelleme tarihi: 7 Şub


Kamu İhale Kurumuna Ödenen İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri İade Alınabilir mi?
İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri

Kamu İhale Kanun’unun 54’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; şikayet ve itirazen şikayet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi gereken zorunlu idari başvuru yollarıdır.


İhale sürecindeki hukuka aykırılıklara ilişkin olarak; istekliler tarafından Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde düzenlenen itirazen şikayet başvuru bedelinin kurum hesabına ödenmesi gerekmektedir.


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 15’inci maddesine göre; isteklilerin itirazen şikayet başvuruları sonucunda Kurum tarafından, düzeltici işlem belirlenmesi, ihalenin iptaline karar verilmesi ve başvurunun reddine karar verilmesine ilişkin 3 türlü karar alınmaktadır.


Anayasa Mahkemesi KİK itirazen şikayet başvuru sonunca haklı çıkan isteklinin, kik başvuru bedelinin iade edilmemesi nedeni ile mülkiyet hakkının ihale edildiğinin ileri sürüldüğü bir başvuruda;[1]


Başvurucunun haklı çıkmasına rağmen itirazen şikâyet başvuru bedelinin iade edilmemesi suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahaleyi ölçüsüz bulmuştur. Şikâyetinde haklı çıkan başvurucunun söz konusu başvuru bedelini doğrudan yatırdığı KİK'ten almak yerine ayrı bir dava açmaya zorlanmasının başvurucu aleyhine aşırı bir külfet yüklediği değerlendirmesini yaparak; bu külfetin başvurucuya yükletilmesi mülkiyet hakkının usul güvencelerine uygun düşmeyeceği ve Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.


Sonuç olarak; ihale sürecindeki hukuka aykırılıklara ilişkin yapılan başvurular sonucunda haklı olunması halinde KİK’e ödenen itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesi talep edilebilecektir.


Av. Zülal Bulut
[1] Anayasa Mahkemesi 05.01.2020 tarih 2017/37300 Başvuru Numaralı Kararı

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page