top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

MSB İstisna Kapsamındaki Yapım İhalelerinde Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı

4735 Sayılı Kanunu’nun Geçici 7. Maddesi Kapsamında4735 Sayılı Kanunu’nun Geçici 7. Maddesi Kapsamında MSB İstisna Kapsamındaki Yapım İhalelerinde Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı
MSB İstisna Kapsamındaki Yapım İhalelerinde Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı

27 Nisan 2024 tarih ve 32529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 8413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/b maddesi kapsamında yapılan yapım ihalelerinde, artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin Geçici 4. madde eklenmiştir.  


Karar uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı’nın (Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ve bağlıları hariç) istisna kapsamında alım yaptığı yapım işlerinde, Türk Lirası üzerinden yapılan ve NATO Güvenlik Yatırım Programı kapsamındaki işler hariç sözleşmelerde (doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar dahil), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 7’nci Maddesinin[1] Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere göre artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek ve süre uzatımı verilebilecektir.


Maddenin düzenleniş biçiminden de anlaşıldığı üzere, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi idarenin takdir hakkı kapsamındadır.


Süre uzatımı talep eden yüklenicilerin, 27.04.2024 tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak idareye başvurusu yapması zorunludur. Süre uzatımı 6 ayı geçmeyecek şekilde verilecektir.  


Söz konusu düzenleme, 27 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Düzenleme gereğince, artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı uygulamalarında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınacaktır.


Av. Zülal BULUT

Bensu BAHADIR[1] Geçici madde 7’ye ilişkin detaylı blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page