top of page
 • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Tazminatınızdan Kesilen Gelir Vergisinin İade Alınabileceğini Biliyor Muydunuz?

Güncelleme tarihi: 29 Eki 202130.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 27.3.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan alınmış gelir vergilerinin iadesi mümkün hale gelmiştir.


Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim, ek ödeme, vb. ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde ret ve iade edilebilmektedir.


Koşullar :


 • Madde hükmünden yararlanılabilmesi için karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27/3/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerekmektedir.


 • Söz konusu sözleşmeler kapsamında iadeye konu olabilecek kıdem tazminatı dışında, ek tazminat niteliğinde olan ödemelerdir. (İhbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmî tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.)


 • Sayılan ek tazminat niteliğindeki ödemelerden ilgili işveren tarafından gelir vergisi tevkifatının yapılmış olması ve beyan edilmesi halinde iade söz konusu olabilecektir.


 • Ek tazminat niteliğinde olmayan Kıdem tazminatlarının gelir vergisinden istisna olması sebebiyle tevkifat yapılmadığından, kıdem tazminatlarına ilişkin söz konusu madde kapsamında gelir vergisi tevkifat iadesi yapılması mümkün değildir.


 • İade işlemine ilişkin başvurunun Vergi Usul Kanunu kapsamında düzeltme zamanaşımı süresinde yapılması gerekir.


 • Bahsi geçen iade işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru yapılması gereken tarha yetkili vergi dairesi, işverenin gelir vergisi tevkifatı yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.


İade Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:


Gelir vergisi iade başvuruları Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi ile başlamış bulunmaktadır. İşbu süreçte ödenen gelir vergisini iade almak isteyen çalışanların bizzat kendi başvuruları dikkate alınacaktır. Dolayısıyla işbu iade sürecine ilişkin başvuru işverenlerce yapılamayacak olup sadece gelir vergisi ödeyen işçiler tarafından yapılabilecektir. İade işleminin yapılabilmesi için yapılan başvuruda gerekli evraklar şu şekildedir;


 • Başvuru dilekçesi ile başvuru yapılabilecektir. Bu dilekçe Gelir İdaresi Başkanlığından veya Başkanlığın internet sitesinden temin edinilebilir.


 • Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, İkale Sözleşmesi veya İş Akdinin Sonlandırılmasına ilişkin benzeri diğer sözleşme ve belgelerin bulunması gerekmektedir. İşbu sözleşme ve belgeler kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilir.


 • İkale Sözleşmesine dayanılarak yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Bu belge; ücret bordrosu vb.


 • İadeye konu tazminatların işveren tarafından hizmet erbabına ödendiğine ilişkin belgenin bulunması gerekmektedir. Bu belge; dekont, makbuz, hesap ekstresi vb.


 • Eğer iade talebi avukat tarafından yapılacak ise vekâletname örneğinin bulunması gerekmektedir.


Vergi iadesi talebine ilişkin dilekçe ve ekleri hizmet erbabı tarafından bizzat veya avukat varsa vekâletname olması koşuluyla elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir.


Elektronik Ortamda Vergi İade Başvurusu:

Ödenen tazminatlardan alınmış vergi iadeleri için yapılan başvuru, vergi dairesine elden ya da posta yoluyla yapılabileceği gibi elektronik ortamdan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online başvuru şeklinde de yapılabilir.


Elektronik ortamda başvuru yapılması durumunda, ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebi İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi mümkündür. İşbu iade başvurusu İnteraktif Vergi Dairesinin https://ivd.gib.gov.tr web sayfası üzerinden yapılabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığının ana sayfasından (gib.gov.tr) ulaşılabilen İnteraktif Vergi Dairesine E-Devlet şifresini kullanarak giriş yapılabilmektedir. Girişin ardından “İşlemlerim” alanından “İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talebi” kısmı seçilerek çıkış tazminatlarının olduğu bordro ile ilgili bilgilerin bulunduğu alan doldurulmalıdır. Gerekli belgeler sayfadaki ilgili alanlara eklendikten sonra işlem onaylanarak başvuru tamamlanabilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekirse E-posta veya faks ile gönderilen dilekçe ve belgelerin işleme alınması mümkün değildir.


Sonuç olarak 7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu maddesi uyarınca 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan alınan gelir vergileri, gelir vergisi ödeyen işçiler tarafından iade başvurusu için gereken evraklarla birlikte başvuru yapma koşuluyla iade edilebilecektir.


Av. İrem KARADEMİR

Comments


bottom of page