top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Türkiye’de İhalelere Katılmak İsteyen Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı Gerekir mi?

Güncelleme tarihi: 8 Şub


Türkiye’de İhalelere Katılmak İsteyen Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı Gerekir mi?
Türkiye’de İhalelere Katılmak İsteyen Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı Gerekir mi?


Türkiye’de ihalelere katılmak isteyen yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, tıpkı yerli gerçek ve tüzel kişiler gibi öncelikle EKAP’a kaydı zorunludur.


İhale Uygulama Yönetmeliklerine göre ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunlu olup, EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale veya ön yeterlik dokümanı indirilemez.


Bu çerçevede, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Düzenlenen protokol ile EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek platform sorumluları belirlenmekte, böylece ihale dokümanı indirme, ihale sürecindeki yazışma tebligat vb. işlemleri gerçekleştirme, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise e-teklifleri hazırlama ve sunma gibi işlemler ancak bu koşulla yapılabilmektedir.


Kamu İhale Kurumu ile protokol imzalanabilmesi için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde istenen belgeler ile Kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.


Yabancı gerçek kişi veya şirketler bakımından ise Kamu İhale Kurulunun 13.11.2018 tarihli ve 2018/DK.D-357 numaralı düzenleyici kararıyla açıklandığı üzere; protokol imzalanabilmesi için istenen belgelerin, kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olanlarını İhale Uygulama Yönetmeliklerinin belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelerine uygun olarak sunulması zorunludur.


Dolayısıyla yurtdışından temin edilecek belgelerin apostil tasdiklerinin, yurtiçi veya yurtdışındaki elçilik, konsolosluk ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde onaylarının ihale mevzuatına uygun şekilde yaptırılması başvuruların olumlu sonuçlanması bakımından önem arz etmektedir. Av. Duygu Kılıç Çaylı

Kommentarer


bottom of page