top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Kamu İhale Kurumu Tarafından 12.07.2021 Tarihinde Yapılan EKAP Kaydına İlişkin Duyuru

Güncelleme tarihi: 5 Şub


Kamu İhale Kurumu Tarafından 12.07.2021 Tarihinde Yapılan EKAP Kaydına İlişkin Duyuru
EKAP Kaydı

Kamu İhale Kurumu tarafından 12.07.2021 tarihinde “Aday veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler İle Ortaklarına İlişkin Bilgilerin EKAP’na Kaydına İlişkin Duyuru” yayımlanmıştır.


Bu duyuru ile birlikte, 20 Temmuz 2021 tarihinden başlamak üzere;


  • “EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad, unvan ve işletme adı ile kimlik numarası bilgilerini EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri,

  • Anonim şirketlerin (tek ortaklı şirketler hariç), ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi,

  • Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dahil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanması,

  • EKAP’a daha önceden kayıtlı olan yabancı isteklilerin, ortaklar ve ortaklık oranları ile ayrıca yönetimindeki görevlilerin kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin olarak, gerekli belgelerin kendi mevzuatlarındaki karşılıkları esas alınarak ilgili kısımlarının da EKAP’a taranarak yüklenmesi,” gerektiği duyurulmuştur.


Sonuç olarak, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca; ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde şirketlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma yaptırımı ile karşılaşmaması adına, 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yukarıda yer verilen bilgilerin EKAP’a girilmesi veya güncellenmesini öneririz.


Comments


bottom of page