top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe GirdiYönetmeliğin amacı; afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesidir. Her türlü afet ve kriz karşısında, haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulan UYARSİS gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını teminen kurulmuştur. Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonu ile gerçekleştirilir.


Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilmesi mümkün olacaktır. Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilme imkanı sunmaktadır.


UYARSİS sayesinde afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecektir. Yönetmeliğe göre, afet ve acil durumlarda, kullanıcılar ve aboneler; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler ile uyarılacaktır.


Yönetmelikte açıklandığı üzere İşletmeciler “Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten Şirket” olarak tanımlanmıştır. Buna göre işletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmakla yükümlü olacaktır.


Ulusal mobil uyarı sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına ilişkin talepler yazılı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yapılır. İlgili mevzuat ile kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum tarafından ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlanır. Ulusal mobil uyarı sistemini kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları sistemin etkin, hatasız ve güvenli bir şekilde kullanımından sorumludur.


Yönetmeliğin 11. Maddesine göre Üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilen cihazlar, CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi) yönteminin kullanılmasını sağlayacak özelliklere sahip ve ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygun olmalıdır. Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların, bu Yönetmelikte aranan gerekleri karşıladığına dair cihazın tanıtma ve kullanma kılavuzuna üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından “Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.” ibaresi iliştirilir. Cihazın bu Yönetmelikte aranan özelliklere uygunluğuna dair piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ve Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uymadığının tespiti halinde üretici, imalatçı ve ithalatçıya ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.


Üretici, imalatçı veya ithalatçı; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenir.


Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 3 aylık süre içerisinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılır. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piyasaya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu değildir. İlgili Yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

57 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page