top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Hizmet Alımlarına İlişkin Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Unsurlar

Güncelleme tarihi: 29 Eki 2021Hizmet Alımlarına İlişkin Tip Sözleşmenin 16. Maddesinde Cezalar ve Sözleşmenin feshine ilişkin hükümler düzenlenmektedir. İdare tarafından uygulanacak cezalar ise Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 26 numaralı dipnotunda belirtilen hususlara uygun olarak düzenlenmelidir.


Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 26 numaralı dipnotunun 3. Maddesinde; “İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin %1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.” Hükmü yer almaktadır.


Yerleşik Danıştay kararları ve KİK kararlarında; işin niteliği gereği tekrar eden işlerden olduğu anlaşılması durumunda, “Sözleşme Tasarısının ‘Cezalar ve Sözleşmenin Feshi’ bölümlerinde, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 26 numaralı dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların art arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği” kesin olarak belirtilmektedir.


Sonuç olarak, işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte olan araç kiralama, yemek alım gibi işlerde, sözleşmeye asgari aykırılık hallerine ve sayısına yer verilmemesi ihalenin iptal sebebi olarak kabul edilmektedir.Bu kapsamda düzenlenmiş olan ihale dokümanlarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir.


Av. Öykü ŞANLI

Comentarios


bottom of page