top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklikler


24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ve “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.

26.03.2022 tarihi itibarıyla, söz konusu değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile fiyat farkı formüllerinde ve uygulama esasları bakımından meydana gelen değişiklikler aşağıda hizmet alımları, mal alımları ve yapım işleri bakımından ayrı ayrı aktarılmıştır.


A. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler sonrası “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”a göre fiyat farkı formüllerinde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin değişikliklere ek olarak;


Sözleşme süresi 365 günü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.


B. Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Mal alımlarında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler sonrası “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”a göre fiyat farkı formüllerinde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin yapılan değişikliklere ek olarak;

Esasların kapsamı genişletilerek Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında ve bu alımlar dışında kalan sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal alımlarında da, 180 takvim gününü aşan kısım için fiyat farkı verilmesi imkanı getirilmiştir.


C. Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler


Yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler sonrası “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”a göre fiyat farkı formüllerinde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin yapılan değişikliklere ek olarak;

Sözleşme süresi 365 günü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.


Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da grupları için, ilgili madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olmasa dahi fiyat farkı hesaplanması öngörülmüştür. 28.03.2022

255 görüntüleme0 yorum
bottom of page