top of page
  • Yazarın fotoğrafıKılıç Çaylı & Partners

Sınır Değer Tespitinde Kullanılan R Katsayısı Değerleri

Kamu İhale Kurulu’nun 25.01.2024 Tarihli 2024/DK.D-23 Sayılı Kararı


Sınır Değer Tespitinde Kullanılan R Katsayısı Değerleri
Kamu İhale Kurulu’nun 25.01.2024 Tarihli 2024/DK.D-23 Sayılı Kararı

Kamu İhale Kurulu’nun 25.01.2024 tarihli 2024/DK.D-23 sayılı kararı (“Karar”) ile ilanı ve duyurusu 01.02.2024 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde kullanılacak R katsayısı değerleri belirlenmiştir. Karara ilişkin duyuru, Kamu İhale Kurumu’nun resmî web sitesinde yayımlanmıştır.[1]


Sınır değer tespiti, özellikle ihale sürecinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve açıklama istenip istenmeyeceğinin kararlaştırılması bakımından önem arz etmektedir. Sınır değerin belirlenmesi için ise, R katsayısı başta olmak üzere farklı katsayılar içeren bir formül kullanılmaktadır. Dolayısıyla sınır değerin tespitinde R katsayısı, belirleyici rol oynamaktadır.


R katsayısı, Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, yaklaşık maliyet ve teklifler verilerinin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade etmektedir. Bu katsayı, her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenerek ilan edilmektedir.


Buna göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 2024 yılı için sınır değerin tespitinde kullanılacak R katsayıları aşağıdaki tabloda yer alan şekilde belirlenmiştir.  

İhalenin Konusu[2]

R Katsayısı

Araç Kiralama Hizmetleri

0,72

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Malzemeli Yemek Hizmetleri

0,79

Mühendislik Hizmetleri

0,74

Sigorta Hizmetleri

0,78

Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri

0,72

Diğer Hizmetler

0,71

Sonuç olarak, 01.02.2024 ve sonrasında ihale ilanı veya duyurusu yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde tabloda belirlenen R katsayıları kullanılacaktır.


Av. Deniz KARADUMAN

Bensu BAHADIR[1] Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

[2] Birden fazla hizmet konusunu içeren işlerin ihalelerinde, yaklaşık maliyet içinde ağırlıklı olan konuya göre R katsayısı tespit edilecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page